UPDAP, Uşak bölgesinde araştırılmayan bir dönem ve az araştırılan bir bölgenin arkeolojik potansiyeline ışık tutacaktır. Daha önceki yayınlarda çok açık bir şekilde fark edilen eksikliklerin tamamlanması yönünde çalışmalar sürdürülecektir. Araştırma sonucunda ulaşılması beklenen hedefler, aslında, başlangıç aşamasındaki ana sorularımızın cevaplarından ibarettir. Bu nedenle aşağıdaki sorulara alacağımız cevaplar projemizin somut çıktıları olacaktır.

 1. Assur Ticaret Koloni Çağı’nda Uşak Bölgesi’nin durumu nasıldı?
 2. Hitit İmparatorluğu zamanında Batı Anadolu ile ilişkilerde Uşak Bölgesi’nin rolü neydi?
 3. Mursili’nin Abasa-Ayasuluk üzerine harekâtında onun askerleri ve at arabalarının ilerlediği yol nereden geçiyordu?
 4. Hitit askerleri ve onların atları bu seferler sırasında nerede konakladılar, nerede yemek yediler?
 5. Dumlupınar’dan geçen ve belki de 5000 yıldan daha fazla bir süredir kullanılan Afyon ve İzmir arasındaki modern yol ile B. Menderes’in bir kolu olan Banaz Çayının kesişim noktasında büyük bir höyük yer alması tesadüf müydü?
 6. Gerçekten Hititlerin karayolu Menderes üzerinden mi yoksa biraz kuzeyden Gediz Vadisi üzerinden mi geçiyordu?[1]
 7. Orta Tunç Çağı ve Geç Tunç Çağı’nda araştırma bölgesindeki yerleşim şablonu nasıldı?
 8. Hititlerin seramik ve mühür buluntularıyla bilinen Gordion’un batısındaki son yerleşim olan Şarhöyük’ten sonraki batı rotası nasıldı?[2]
 9. Araştırma bölgesinde, Orta Tunç Çağı ve Geç Tunç Çağı’nda bölgesel merkez olarak kullanılmış höyükler hangisi/hangileriydi?
 10. Geç Tunç Çağı’ndan Erken Demir Çağı’na geçiş sürecinde tüm Anadolu’da görülen değişimler ve araştırmaların eksikliğinden dolayı karanlıkta kalmış bilgiler araştırmamızın da ilgi alanındadır. Geçiş sürecindeki bölgedeki halklar, yeni gelenler ve değişimler nelerdi?
 11. Lidyalılar Orta Tunç ve Geç Tunç Çağ’da var mıydı yoksa Geç Tunç Çağ yıkımlarının ardından mı bölgeye geldiler?[3].
 12. Lidya Krallığı zamanında Uşak bölgesinin rolü neydi?
 13. Lidya Kralı Alyattes ve Kroisos doğu seferlerini hangi yol üzerinden gerçekleştirdiler?
 14. Frig Krallığı zamanında Uşak bölgesi ile ilişkiler nasıldı?
 15. Pers hâkimiyetinde Uşak bölgesinin durumu nasıldı?

Araştırma ekibinde yer alan bilim insanları kendi alanlarında uzman kişilerdir. Üç sezon olarak planlanan çalışmaların ardından elde edilen verilere harmanlanarak yayın çalışmaları başlatılacaktır. Anadolu arkeolojisi için son derece önemli olan bölgede gerçekleştirilmesi planlanan bu proje, kronolojik dizinde alakalı olduğu dönemle ilgili büyük bir bilgi boşluğunu dolduracaktır.

[1] Pavuk 2015:91

[2] Bkz. Harita, Becks 2015:117 Fig.1

[3] Roosevelt 2010: 37 vd.